AI – Tilbudsgenerator for hus

Automatisk Tilbudsgenerator med Artificial intelligence

Hva koster det å bygge? Svaret er like variabelt som antall spiker som skal brukes. Tilbudsgeneratoren bygger på AI informatikk som mates inn i forkant slik at den tilpasser seg hver enkelt husleverandør. Deretter vil den jobbe for dere 24/7/365 som en automatisert tilbudsgenerator.

Priskalkulator på hus vil skaffe dere mange leads eller prospekter som dere normalt ikke ville fått. Systemet går gjennom de største kostnadsdrivende elementer ved bygging av hus og lar kunden legge inn de relevante verdier som passer hans prosjekt.

Prisene tilpasses deres byggekostnader både på overordnet og lokalt nivå. Alle direkte og indirekte byggekostnader kan være med i AI prismodellen. Lokale variasjoner med hensyn til både lønn og driftskostnader kan også ivaretas.

Grad av ferdigstilling bestemmes av den enkelte bedrift og hvilke dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Vår demo gir ikke priser men en oppsummering av hva som er forespurt.

Fortell om dette innlegget på dine sosiale medier:

Leave Comment