Ta i bruk deres eget online system med logisk styring på skjemaflyten basert på hendelser og regler.

Ønsker dere å ha eget online system for mottak av henvendelser, bestillinger eller priskalkulering? Hvorfor konkurrere om kundene når du kan skaffe deg kundene selv og direkte. Vi lager systemer for alle bransjer og tilpasser hvert enkelt skjema til din bedrift slik at systemet virker eksakt slik dere ønsker. Vi har en rekke funksjoner som vi kan implementere som er generelle og enkle å ta i bruk. Ønsker dere egne spesialfunksjoner så utvikler vi det spesielt for dere.

Funksjoner og pris pr. måned / stk.

Priser 50,-
Godkjenningsløsning  50,-
Internkontroll 50,-

Firmaets priser for produktet legges inn og systemet beregner en total pris for produkt eller ordren. Prisen kan gis på skjerm, epost eller pr. pdf. Uten dette valget fungerer skjema kun for innhenting av informsjon.
Skjema sendes inn og må godkjennes internt om ordre faktisk kan utføres. Eventuell annen levering avtales med kunden eller ordren kanselleres. Ved godkjenning returneres skjema til kunden for endelig ordrebekreftelse.
Kunden får ikke vist prisen på skjerm først. Forespørselen sendes inn til intern kontroll og eventuell korreksjon før tilbudet godkjennes og sendes ut til kunde. Forutsetter at ‘Priser’ er valgt som ekstra funksjon.

Pdf generering +20,- pr. mnd. 
Logo og profilering 50,-
Redigering av tilbud 50,-

Det genereres et pent oppsatt tilbud som pdf dokument som sendes kunden. Feltverdier fra skjema flettes inn i dokumentet.
Din logo og ev tekster styles etter bedriftens profil og brukes i epost og pdf.
Denne opsjonen sender kunden en link slik at han senere kan komme tilbake og redigere / endre den innsendte forespørselen. Endring medfører ikke en ny respons men kan trigge ny varsling internt.

Online signering 50,-
Integrasjon 50,-
Mellomlagring 50,-

Tilbudet knyttes opp til et signaturfelt som kunden kan signere online for å bekrefte bestilling. Anbefales som en ekstra sikkerhet når dere vil sende faktura i stedet for å kreve forskuddsbetaling.
Registrerte opplysninger kan sendes direkte til CRM system, regneark, kalender eller annet system for videre oppfølging. Pris pr. integrasjon.
Kunden kan lagre skjema før det er sendt inn. Derved kan han komme tilbake senere og gjøre det ferdig.

Passord 50,-
Sesongpriser 50,-
Tilbud/Varsling 50,-

Skjema blir beskyttet med passord slik at det kun kan brukes internt eller av de som har fått passordet.
Opp til fire -4- perioder i året kan prisene justeres +/- med en sesongbetont %-sats. Dette avtales og legges inn i forkant basert på datoer.
Kunden får et tilbud tilsendt pr. epost og du får et varsel pr. epost om at en kunde har fylt ut deres skjema. Varlet inneholder alle opplysninger om kunden.

Se priser på skjemasystem 

 

Prisene forutsetter årlig fakturering og vil skje ved bestillingsdato hvert år. Deretter fortsetter avtalen inntil oppsigelse meddeles. Oppsigelse må gis minimum med en -1- måneds varsel før neste fakturering. Alle priser eks. mva.