Markedsføring

Som spesialister på digital markedsføring og leads generering, påtar vi oss å markedsføre deres produkter og tjenester gjennom kjente digitale kanaler. Vi setter oss nøye inn i deres produktportefølje og kan stå for all opparbeidelse av markedsmateriellet fram til salg eller kun innhenting og rapportering av leads.

Vi benytter våre spesialutviklede verktøy for å automatisere tilbud og priskalkuleringen som vi tilpasser til dere. Deretter administrerer vi all markedsføring og overvåking av effektiviteten i samråd med dere.

Markedet vi dekker er hele Norge. Vi er dyktige på IT-strategisk markedsføring og er overbevist om at vi kan øke deres omsetning i løpet av ett år for de produkter dere utvikler systemer med.