• Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

 

moderne-husAutomatisk Tilbudsgenerator med Artificial intelligence

Hva koster det å bygge? Svaret er like variabelt som antall spiker som skal brukes. Tilbudsgeneratoren bygger på AI (Artificial intelligence)  informatikk som mates inn i forkant slik at den tilpasser seg hver enkelt husleverandør. Deretter vil den jobbe for dere 24/7/365 som en automatisert tilbudsgenerator.

Priskalkulator på hus vil skaffe dere mange leads eller prospekter som dere normalt ikke ville fått. Systemet går gjennom de største kostnadsdrivende elementer ved bygging av hus og lar kunden legge inn de relevante verdier som passer hans prosjekt.

Prisene tilpasses deres byggekostnader både på overordnet og lokalt nivå. Alle direkte og indirekte byggekostnader kan være med i AI prismodellen. Lokale variasjoner med hensyn til både lønn og driftskostnader kan også ivaretas.

Grad av ferdigstilling bestemmes av den enkelte bedrift og hvilke dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Prøv vår demo så får du sett litt av mulighetene til systemet. Det er fullt mulig og få en spesialutviklet versjon for deres firma.

 • Supereffektivt verktøy
 • Skaffer mange prospekter
 • Skaffer seriøse prospekter
 • Kvalifiserer kundene
 • Kvalitetssikrer forespørsler
 • Automatisk generert tilbud
 • Tilpasses deres hus og hytter
 • Tilpasses deres kostnadsnivåer
 • Tilpasses ulike avdelinger
 • Tilpasses byggemetoder
 • Internkontroll
 • Godkjenningsløsning