Tilbudsflyt

Flere hendelser og kontroller

Automatiserte systemer brukes for å generere tilbud til kunden basert på at kunden fyller ut skjemabasert forespørsel. For eksempel kan kunden fylle ut skjema for et transportoppdrag, malejobb eller garasje og systemet regner prisen basert på kundens svar og deres interne priser. Før kunden mottar tilbudet kan det sendes til intern kontroll / godkjenning eventuelt revidering før det går tilbake til kunden.

Sammen med tilbudet legges det for eksempel et pdf dokument som inneholder betingelser og vilkår. Tilbudet får også et unikt ID nummer slik at kunden senere kan signere tilbudet med digital signatur på nettsiden. Kunden slipper å skrive ut, signere, skanne og deretter sende signert tilbud/kontrakt pr. epost.

Tilbud som PDF i epost
Betingelser og vilkår inkludert
Intern godkjenning
Ressurs allokering
Signatur online
Effektiv kundebehandling